Personvernerklæring

Other languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |   Latviski


Visma konsernet og dets datterselskaper (Visma) respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger. 

Visma er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo og Visma-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR). 

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).