Personvernerklæring

Languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |  Français   |   Español   |   Latviski   |   Lietuviškai   |   Slovensky   |   Română   |   Bŭlgarski

Vismas personvernerklæring hjelper deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn, samt hvordan vi håndterer, beskytter, oppbevarer, overfører og sletter dine personopplysninger.

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, som for eksempel e-postadresse, gateadresse, telefonnummer etc.