Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |  Français   |   Español   |   Latviski   |   Lietuviškai   |   Slovensky   |   Română   |   Bŭlgarski

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Visma vám pomôže pochopiť, aké osobné údaje zbierame a prečo ich zbiera, ako s vašimi osobnými údajmi zaobchádza, ako ich chráni, ukladá, exportuje a odstraňuje.

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako osobu, napríklad e-mailová adresa, ulica, telefónne číslo atď.