Privacyverklaring met betrekking tot feedback van klanten – InMoment

Choose which regional language you would like the information in:

Over het gebruik van InMoment

Bij Visma willen we onze klanten en gebruikers een geweldige ervaring bieden. Als onderdeel daarvan is contact met, en feedback ontvangen van klanten en gebruikers cruciaal om ervoor te zorgen dat we huidige klanten tevreden houden en nieuwe klanten aantrekken.

InMoment is een tool voor het systematisch verzamelen van klantenfeedback door middel van micro-enquêtes van drie soorten klantervaringscijfers - Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES) en CSAT (Customer Satisfaction). Enquêtes kunnen via verschillende kanalen worden verspreid - in-app web, mobiel, e-mail en als enquêtelinks. Gebruikers ontvangen eerst een enquêtevraag waarin wordt gevraagd een score op de waarderingsschaal te selecteren, en als een gebruiker een score selecteert, krijgen ze een vervolgvraag met een tekstinvoerveld waarin wordt gevraagd een reden voor hun score op te geven. Gebruikers hebben het recht de enquête te weigeren.

Doel van de verwerking en categorieën van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking is om uw feedback te verwerken en indien nodig contact met u op te nemen om de door u gegeven feedback op te volgen. We kunnen persoonsgegevens registreren naast uw antwoord wanneer u een score geeft in de InMoment-banner en/of wanneer u een opmerking toevoegt in de banner. We kunnen informatie registreren met betrekking tot het antwoord, de naam van het product of de dienst, de klant en de gebruiker - met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikersnaam/ID, e-mail, URL, bedrijfsnaam en land. Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens om feedback van gebruikers en klanten op te volgen om hun behoeften volledig te begrijpen, en om te informeren wanneer wij actie hebben ondernomen naar aanleiding van de feedback. Als u een score in de banner selecteert en/of een opmerking toevoegt, kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen voor meer feedback. Neem contact op met het betreffende Visma-bedrijf voor meer informatie over welke gegevens specifiek over u worden verzameld.

Gebruik van cookies

Om een passend volume van enquêtes te garanderen, meer specifiek hoe vaak gebruikers enquêtes ontvangen, kan InMoment cookies instellen om persoonlijke gegevens vast te leggen en te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnaam/id/e-mail, tijd en datum van aanmelding. Hierdoor kunnen we ons houden aan de hoogste standaarden voor het verzamelen van feedback van klanten via micro-enquêtes.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang. U beslist of u een score wilt geven in de InMoment-banner en een commentaar wilt toevoegen om meer feedback te geven en daarmee uw persoonsgegevens naar Visma te sturen.

Ons gerechtvaardigd belang is om de kwaliteit van onze producten en diensten te verhogen en daarmee een betere ervaring te leveren aan onze gebruikers. Wij gebruiken de feedback om onze producten en diensten te ontwikkelen in de richting die de klant wenst, en om de kwaliteit in het algemeen te verbeteren. Er wordt geen contact met u opgenomen als u niet reageert op de enquête. Op die manier heeft u zelf in de hand wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt. We gebruiken de persoonsgegevens ook om te voorkomen dat de banner telkens verschijnt als u inlogt op het product of de dienst, wat u als gebruiker ten goede komt. Het gebruik van InMoment in het product of de dienst komt zowel de gebruiker als Visma ten goede door de klantervaring/het gebruik van de dienst te verbeteren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het bovengenoemde doel van de verwerking, in het algemeen niet later dan 3 jaar nadat ze zijn verzameld.

Gebruik van verwerkers en delen van persoonsgegevens

Om uw feedback te behandelen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Visma-groep om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen. Visma deelt uw persoonsgegevens niet met externe derden, met uitzondering van onderaannemers en partners. Wij waarborgen uw persoonsgegevens en rechten door verwerkersovereenkomsten te sluiten met dergelijke onderaannemers en partners. Deze onderaannemers zijn voornamelijk gevestigd binnen de EU en worden doorgaans gebruikt voor gegevensanalyse, statistieken, rapportage en om de verzamelde feedback te communiceren aan de werknemers voor wie dit relevant kan zijn. Indien een onderaannemer is gevestigd in een land buiten de EU dat niet profiteert van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, heeft Visma met dergelijke onderaannemers de door de EU-Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen gesloten en aanvullende maatregelen getroffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

U heeft het recht om te verzoeken om toegang tot, verwijdering van, rectificatie of beperking van, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht hebben op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Visma.

Contact met ons opnemen

Aarzel niet om contact op te nemen met het bedrijf dat het door u gebruikte product levert (dat gebruik maakt van InMoment) om meer informatie te krijgen over hoe zij uw gegevens gebruiken en behandelen of als u andere vragen heeft met betrekking tot de manier waarop Visma uw persoonsgegevens in InMoment verwerkt. U kunt ook contact met ons opnemen via [email protected].

Drag