Integritetspolicy relaterad till kundfeedback – InMoment

Choose which regional language you would like the information in:

Om användningen av InMoment

På Visma är vi måna om att leverera en fantastisk upplevelse för våra kunder och användare. Som en del av det är det avgörande att vara i kontakt med och få feedback från kunder och användare för att säkerställa att vi håller nuvarande kunder nöjda och attraherar nya.

InMoment är ett verktyg för systematisk sammanställning av kundfeedback genom att använda mikroundersökningar av tre typer av kundupplevelsemått – Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES) och CSAT (Customer Satisfaction). Enkäter kan distribueras via olika kanaler – webben i appen, mobil, e-post och som enkätlänkar. Användare får först en enkätfråga som ber användaren att välja en poäng på betygsskalan, och om en användare väljer en poäng får de en följdfråga med ett textinmatningsfält som ber användaren att ange en anledning till sin poäng. Användare har rätt att avböja undersökningen.

Syfte med behandlingen och kategorier av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att hantera din feedback, och vid behov ta kontakt med dig för att följa upp den feedback som du lämnat. Vi kan komma att registrera personuppgifter tillsammans med ditt svar när du ger en poäng i InMoment-bannern och/eller när du lägger till en kommentar i bannern. Vi kan komma att registrera information relaterad till svaret, namnet på produkten eller tjänsten, kunden och användaren – inklusive, men inte begränsat till, användarnamn/id, e-post, URL, företagsnamn och land. Vi använder sådana personuppgifter för att följa upp feedback från användare och kunder för att till fullo förstå deras behov och för att informera när vi har vidtagit åtgärder med anledning av feedbacken. Om du väljer en poäng i bannern och/eller lägger till en kommentar, kan personuppgifterna användas för att kontakta dig för att få mer feedback. Vänligen kontakta relevant Visma-företag för att veta mer om vilken data som specifikt samlas in om dig.

 

Användning av cookies

För att säkerställa lämplig begränsning av enkäten, det vill säga hur ofta användare får enkäter, kan InMoment ställa in cookies för att fånga in och behandla personuppgifter, inklusive men inte begränsat till användarnamn/id/e-post, tid och datum för inloggning. Detta gör att vi kan följa de bästa metoderna för att samla in kundfeedback via mikroundersökningar.

Rättslig grund för att behandla personuppgifterna

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse. Du bestämmer om du vill ge en poäng i InMoment-bannern och lägga till en kommentar för att ge mer feedback och därmed skicka dina personuppgifter till Visma.

Vårt berättigade intresse är att öka kvaliteten på våra produkter och tjänster och därigenom leverera en bättre upplevelse till våra användare. Vi använder feedbacken för att utveckla våra produkter och tjänster i den riktning som kunden önskar, och för att förbättra kvaliteten överlag. Du kommer inte att kontaktas om du inte svarar på enkäten. På så sätt har du kontroll över när personuppgifterna används. Vi använder även personuppgifterna för att undvika att bannern dyker upp varje gång du loggar in på produkten eller tjänsten, vilket gynnar dig som användare. Att använda InMoment i produkten eller tjänsten kommer att gynna både användaren och Visma genom att förbättra kundupplevelsen/användningen av tjänsten.

Hur länge lagras din data?

Personuppgifter kommer att antingen anonymiseras eller raderas när de inte längre är nödvändiga för ovan nämnda ändamål med behandlingen, i regel senast 3 år efter det att de samlades in.

Användning av biträden och delning av personuppgifter

För att hantera din feedback kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Visma-gruppen för att uppfylla de syften som anges ovan. Visma delar inte dina personuppgifter med externa tredje parter annat än med underleverantörer och partners. Vi kommer att säkerställa dina personuppgifter och rättigheter genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer och partners. Dessa underleverantörer är främst baserade inom EU och används vanligtvis för dataanalys, statistik, rapportering och för att kommunicera insamlad feedback till de anställda som detta kan vara relevant för. Om någon underleverantör är belägen i ett land utanför EU som inte gynnas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, har Visma ingått de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen med sådana underleverantörer och implementerat ytterligare åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, radering, rättelse eller begränsning av, eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också ha rätt till dataportabilitet samt rätt att lämna in ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet angående Vismas behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta företaget som levererar produkten du använder (som använder InMoment) för att få mer information om hur de använder och hanterar dina uppgifter eller om du har andra frågor relaterade till hur Visma behandlar dina personuppgifter i InMoment. Du kan också kontakta oss genom att använda detta formulär.

Drag