Personvernerklæring knyttet til tilbakemeldinger fra kunder – InMoment

Choose which regional language you would like the information in:

Om bruken av InMoment

Hos Visma er vi opptatt av å levere en god opplevelse for våre kunder og brukere. Som en del av det er det viktig å være i kontakt med og motta tilbakemeldinger fra kunder og brukere for å sikre at vi holder nåværende kunder fornøyde og tiltrekker oss nye.

InMoment er et verktøy for systematisk sammenstilling av tilbakemeldinger fra kunder ved å bruke mikroundersøkelser av tre kundetilfredshetssmålinger – Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES) og CSAT (Customer Satisfaction). Spørreundersøkelser kan distribueres gjennom ulike kanaler – web app, mobil, e-post og som linker til undersøkelser. Brukere mottar først et  spørsmål om å gi en poengsum på en vurderingsskala, og hvis brukeren velger en poengsum, mottar de et oppfølgingsspørsmål om å oppgi en grunn for poengsummen. Brukere har rett til å avslå undersøkelsen.

Formålet med behandlingen og kategorier av personopplysninger

Hensikten med behandlingen er å håndtere din tilbakemelding, og om nødvendig ta kontakt med deg for å følge opp tilbakemeldingen du har gitt. Vi kan registrere personopplysninger samt svaret ditt når du gir en poengsum i InMoment-banneret og/eller når du legger til en kommentar i banneret. Vi kan registrere informasjon relatert til svaret, navn på produktet eller tjenesten, kunden og brukeren – inkludert, men ikke begrenset til brukernavn/id, e-post, URL, firmanavn og land. Vi bruker slike personopplysninger til å følge opp tilbakemeldinger fra brukere og kunder for å forstå deres behov fullt ut, og for å gi en tilbakemelding. Hvis du velger en poengsum i banneret og/eller legger til en kommentar, kan personopplysningene bli brukt til å kontakte deg for å få mer tilbakemelding. Ta kontakt med det aktuelle Visma-selskapet for å lære mer om hvilke data som spesifikt samles inn om deg.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

For å sikre passende frekvens på undersøkelsene, det vil si hvor ofte brukere mottar undersøkelser, kan InMoment sette informasjonskapsler for å fange opp og behandle personlige data, inkludert, men ikke begrenset til brukernavn/id/e-post, klokkeslett og dato for pålogging. Dette gjør at vi kan følge beste praksis for å samle inn tilbakemeldinger fra kunder via mikroundersøkelser.

Juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene

Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er berettiget interesse. Du bestemmer selv om du vil gi en poengsum i InMoment-banneret og legge til en kommentar for å gi flere tilbakemeldinger og dermed sende dine personlige data til Visma.

Vår berettige interesse er å øke kvaliteten på produktene og tjenestene våre og dermed levere en bedre opplevelse til våre brukere. Vi bruker tilbakemeldingene til å utvikle våre produkter og tjenester i den retningen kunden ønsker, og til å forbedre kvaliteten totalt sett. Du vil ikke bli kontaktet hvis du ikke svarer på undersøkelsen. På en slik måte har du kontroll over når personopplysningene brukes. Vi bruker også personopplysningene for å unngå at banneret vises hver gang du logger på produktet eller tjenesten, noe som kommer deg som bruker til gode. Bruk av InMoment i produktet eller tjenesten vil gagne både brukeren og Visma ved å forbedre kundeopplevelsen/bruken av tjenesten.

Hvor lenge lagres dataene dine?

Personopplysninger vil enten anonymiseres eller slettes når det ikke lenger er nødvendig for ovennevnte formål med behandlingen, vanligvis senest 3 år etter at de ble samlet inn.

Bruk av databehandlere og deling av personopplysninger

For å håndtere tilbakemeldingen din, kan vi dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Visma-gruppen for å oppfylle formålene som er oppført ovenfor. Visma deler ikke personopplysningene dine med andre eksterne tredjeparter enn underleverandører og samarbeidspartnere. Vi vil sikre dine personopplysninger og rettigheter ved å inngå databehandleravtale med slike underleverandører og partnere. Disse underleverandørene er primært basert innenfor EU og brukes typisk til dataanalyse, statistikk, rapportering, og for å formidle tilbakemeldinger til de ansatte dette kan være relevant for. Hvis en underleverandør befinner seg i et land utenfor EU uten adekvat beskyttelse (liste fra fra EU-kommisjonen), har Visma inngått EU Standard Contractual Clauses vedtatt av EU-kommisjonen med slike underleverandører og iverksatt ytterligere tiltak for å sikre beskyttelsen av dine personlig informasjon.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, sletting av, retting eller begrensning av, eller til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også ha rett til dataportabilitet, og rett til å sende inn en klage til Datatilsynet angående Vismas behandling av dine personopplysninger.

Kontakt oss

Kontakt selskapet som leverer produktet du bruker (som bruker InMoment) for å få mer informasjon om hvordan de bruker og håndterer dataene dine eller hvis du har andre spørsmål knyttet til hvordan Visma behandler personopplysningene dine i InMoment. Du kan også kontakte oss via dette skjemaet.

Drag