Privātuma politika saistībā ar klientu atsauksmēm – InMoment

Choose which regional language you would like the information in:

Par InMoment lietošanu

Kā uzņēmums Visma, mēs vēlamies sniegt lielisku pieredzi saviem klientiem un lietotājiem. Saziņa ar klientiem un lietotājiem un atsauksmju saņemšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pašreizējo klientu apmierinātību un jaunu klientu piesaistīšanu.

InMoment ir rīks sistemātiskai klientu atsauksmju apkopošanai, izmantojot trīs veidu klientu pieredzes mikroaptaujas — Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES) un Customer Satisfaction (CSAT). Aptaujas var tikt izplatītas izmantojot dažādus kanālus – tīmekļa lietotnē, mobilajā ierīcē, e-pastā un kā elektroniskās saites. Lietotāji vispirms saņem aptaujas jautājumu, lūdzot izvēlēties punktu skaitu vērtēšanas skalā. Ja lietotāji izvēlas vērtējumu, viņi saņem papildu jautājumu ar teksta lodziņu, lūdzot norādīt sava sniegtā novērtējuma iemeslu. Lietotājiem ir tiesības atteikties no aptaujas.

Personas datu apstrādes mērķis un kategorijas

Personas datu apstrādes mērķis ir analizēt jūsu atsauksmes un, ja nepieciešams, sazināties ar jums, lai nepieciešamajā veidā rīkotos saistībā uz jūsu sniegtajām atsauksmēm. Mēs varam reģistrēt personas datus kopā ar jūsu atbildi, kad jūs sniedzat novērtējumu InMoment aptaujas logā un/vai pievienojat komentāru pie papildjautājuma. Mēs varam reģistrēt informāciju, kas saistīta ar atbildi, produkta vai pakalpojuma nosaukumu, klientu un lietotāju, tostarp, bet ne tikai lietotājvārdu/id, e-pastu, URL, uzņēmuma nosaukumu un valsti. 

Mēs izmantojam šos personas datus, lai pilnībā izprastu produktu un pakalpojumu lietotāju vajadzības un spētu rīkoties atbilstoši viņu atsauksmēm, un lai lietotājus informētu, kad esam veikuši darbības saistībā ar atsauksmēm. Ja jūs aptaujas logā atlasāt punktu skaitu un/vai pievienojat komentāru, jūsu personas dati var tikt izmantoti, lai sazinātos ar jums un saņemtu papildu informāciju. Lūdzu sazinieties ar attiecīgo Visma uzņēmumu, lai uzzinātu vairāk par to, kādi dati tiek apkopoti tieši par jums.

Sīkdatņu izmantošana

Lai nodrošinātu atbilstošu aptauju izsūtīšanas biežumu, t.i., cik bieži lietotāji saņem aptaujas, InMoment var iestatīt sīkdatnes, lai iegūtu un apstrādātu personas datus, tostarp - bet ne tikai - lietotājvārdu/id/e-pastu, pieslēgšanās sistēmai laiku un datumu. Tas ļauj mums ievērot labāko praksi klientu atsauksmju apkopošanā, izmantojot mikroaptaujas.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Visma likumīgās intereses uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti un tādējādi nodrošināt lietotājiem labāku pieredzi. Mēs izmantojam atgriezenisko saiti, lai attīstītu savus produktus un pakalpojumus klienta vēlamajā virzienā un uzlabotu kvalitāti kopumā. Jūs izlemjat, vai vēlaties sniegt savu vērtējumu un pievienot komentāru, tādējādi nosūtot savus personas datus Visma. Ja neatbildēsiet uz aptauju, ar jums nesazināsies. Tādā veidā jūs kontrolējat, vai un kad personas dati tiek izmantoti. Mēs arī izmantojam personas datus, lai jūsu kā lietotāju labā izvairītos no aptaujas parādīšanās ikreiz, kad pieslēdzaties produktā vai pakalpojumā. Izmantojot InMoment aptauju rīku produktā vai pakalpojumā, ieguvēji būs gan lietotājs, gan Visma, uzlabojot klientu pieredzi un pakalpojuma saņemšanu.

Cik ilgi tiek glabāti jūsu dati?

Personas dati tiks vai nu anonimizēti vai dzēsti pēc 3 gadiem no to saņemšanas brīža. 

Apstrādātāju izmantošana un personas datu koplietošana

Lai apstrādātu jūsu atsauksmes, mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar citiem Visma grupas uzņēmumiem, lai izpildītu iepriekš minētos mērķus. Visma neizpauž jūsu personas datus ārējām trešajām personām, izņemot apakšuzņēmējus un partnerus. Mēs nodrošināsim jūsu personas datu aizsardzību un jūsu tiesību ievērošanu, noslēdzot datu aizsardzības līgumus ar apakšuzņēmējiem un partneriem. Apakšuzņēmēji galvenokārt atrodas ES, un tos parasti izmanto datu analīzei, statistikai, pārskatu sniegšanai un apkopoto atsauksmju paziņošanai produkta vai pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, kuriem tas var būt svarīgi. Ja kāds apakšuzņēmējs atrodas valstī ārpus ES, kura ar Eiropas Komisijas lēmumu nav atzīta par valsti ar pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, Visma ar šādiem apakšuzņēmējiem ir noslēgusi Eiropas Komisijas pieņemtās standarta līguma klauzulas un ieviesusi papildu pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, to dzēšanu, labošanu vai ierobežošanu, vai iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi. Jums var būt arī tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par Visma veikto jūsu personas datu apstrādi.

Sazinieties ar mums

Lūdzu sazinieties ar uzņēmumu, kas piegādā jūsu izmantoto produktu (kas izmanto InMoment), lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā viņi izmanto un apstrādā jūsu datus. Jūs varat arī sazināties ar mums, izmantojot šo formu.

Drag