Visma Community

Legal information

Choose which regional language you would like the information in:

Allmänna villkor

Om Visma Community

Visma Community är en online community utvecklad av Visma för våra kunder och andra som söker information om Visma´s produkter och tjänster och som vill erhålla relevant information från Visma.

Om du vill delta aktivt i Visma Community, behöver du registrera dig som användare. Därefter kommer du att ha möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster och relevanta ämnen.

Vismas mål är att säkerställa att Visma Community är en säker plattform för kommunikation. Riktlinjer för Visma Community finns här.

Dina skyldigheter när du använder Visma Community

Visma Community ska vara en arena för att få viktig information och utbyta användarupplevelser. Vi önskar att de som använder Visma Community delar sina upplevelser och ställer frågor som är relevanta för dem, men inte på bekostnad av andra användare eller integriteten på Visma Community. Artighet, gott uppförande och respekt för andra medlemmar är avgörande för att få vara medlem i Visma Community.

När du skapar en användare på Visma Community ska du

 • Använda samma namn du använder dagligen
 • Aldrig dela ditt lösenord eller överlåta ditt konto till någon annan (utan Vismas tillåtelse)
 • Inte skriva något som är olagligt, missledande, diskriminerande eller bedrägligt
 • Inte kränka eller inkräkta på någon annans rättigheter, inkluderat immateriella rättigheter
 • Inte publicera telefonnummer, mailadresser, kontonummer eller annan konfidentiell eller känslig information. Det du publicerar kommer att vara synligt för andra användare.

Vismas rättigheter

Visma förbehåller sig rätten att

 • I vissa fall, flytta ditt inlägg till ett mer lämpligt forum på Visma Community
 • Radera innehåll som definieras som annonsering, säljfrämjande åtgärder, spam etc.
 • Uppdatera Visma Community Guidelines
 • Redigera och ta bort olämpligt innehåll, och
 • Blockera medlemmar om dessa inte följer Vismas riktlinjer för tjänsten eller bryter mot de allmänna villkoren
 • Visma förbehåller sig rätten att uppdatera de allmänna villkoren. Visma gör endast ändringar om detta är nödvändigt utifrån ny eller förändrad lagstiftning, om bestämmelserna inte längre är tillräckliga eller om bestämmelserna är inkompletta. Visma kommer att notifiera dig (t.ex. via e-post eller via Visma Community) minst 30 dagar innan vi genomför betydande förändringar i de allmänna villkoren, såvida inte ändringen beror på ett lagkrav. Detta ger dig möjlighet att granska ändringar innan dessa träder i kraft och möjlighet att inaktivera din användare om du inte vill acceptera de nya allmänna villkoren.

Om du önskar inaktivera din Visma Community användare, vänligen skicka ett mail till [email protected].

Ansvar

Visma ansvarar inte för vad våra kunder eller andra externa personer publicerar på Visma Community.

Mycket av den information du hittar på Visma Community är producerad och publicerad av andra medlemmar som inte är anställda av Visma. Många av Visma's kunder har en bred kunskap om våra produkter och publicerar ofta användbar information och svar på dina frågor. Visma kan inte hållas ansvarig för inkorrekta råd och information från icke Visma-anställda medlemmar.

Behandling av personuppgifter

Du hittar mer information om hur Visma behandlar dina personuppgifter på Visma Community här.

Personlig information som är synlig för andra, och sökbar online och utanför Visma Community, är bilden du väljer att ladda upp, ditt användarnamn på Visma Community, datum för registrering samt ditt senaste besök på Visma Community. I tillägg är det du väljer att publicera i öppna forum också synbart.

Notera att det du aktivt väljer att publicera på Visma Community, så som inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto inaktiveras. Baserat på legitima intressen kommer Visma att behålla dessa inlägg för att uppfylla målet att underlätta community support genom att tillhandahålla dialogen med Visma och mellan tillgängliga användare. Visma anser inte att detta inkräktar på användarens integritet, då Visma Community bjuder in till frivilliga akademiska diskussionsämnen.

Integritetsskyddspolicy

Om Visma Community

Visma Community är en online community utvecklad av Visma för våra kunder och andra som vill erhålla information om Vismas produkter och tjänster, samt få professionell och relevant information

Om du aktivt önskar delta i Visma Community, måste du registrera dig som användare. Du kommer då ha möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster och andra professionella ämnen.

Integritet på Visma Community

Som användare på Visma Community, vad använder Visma min personliga information till?

Som en del i att erbjuda Visma Community till dig som användare, behandlar Visma din personliga information för att fullfölja ett avtal med dig. När du registrerar dig anger du ditt namn, email, språk och land. Om du redan finns i vår kontakt-bas, till exempel om du redan är en Visma-kund, kommer den data vi har om dig att länkas till den användare du skapar i Visma Community. Detta gör vi för att kunna ge dig rätt behörighet till och/eller personifierat innehåll. En del områden på Visma Community är stängda och endast synbara för specifika grupper med särskilda behörigheter.

När du skapar en Visma Community användare, kan Visma använda din personliga information för följande syften:

 • Hantera din användarbehörighet till Visma Community för att kommunicera information om våra produkter, tjänster och annat professionellt innehåll till dig
 • Hantera din användares förhållanden till våra produkter och tjänster
 • Tillhandahålla direkt dialog med Visma och mellan andra användare på Visma Community
 • Erhålla, bearbeta och dela inlägg och förslag från användare för att ytterligare utveckla Vismas produkter och tjänster
 • Bygga en intresseprofil om dig som användare genom att registrera uttryckta intresseområden och aktiviteter på Visma Community. Denna profil, tillsammans med annan information du väljer att dela med oss, utgör basen för vilken typ av-  och hur Visma kommunicerar relevant information till dig, både på och utanför Visma Community. För mer information om profilering, dina rättigheter och Vismas användande av legitimt intresse för sådan behandling, vänligen se Integritetsskyddspolicy för Visma.

Hur kan jag påverka vilken information Visma kommunicerar till mig?

Du kan uppdatera dina intressen när som helst eller välja att inte längre erhålla information från Visma Community genom att gå till “Min profil” och ändra dina notifierings- och mailinställningar. Du kan också uppdatera dina prenumerationer, redigera kontaktinformation samt hantera tillstånd gällande hur Visma behandlar din personliga information i marknadsföringssyfte, via Visma hanteringsverktyg. Notera att du kan ha samtyckt till att erhålla information från andra Visma-bolag och via andra kanaler än de som täcks av Visma Community.

Om du önskar inaktivera din Visma Community användare, vänligen maila till [email protected].

Vem behandlar min personliga information?

För att fullfölja de syften som anges i punkterna ovan, inklusive kommunikation av skräddarsydd information baserat på intressen i din profil, behandlas din personliga information av de bolag inom Visma-koncernen som är anslutna till Visma Community. I tillägg kan underbiträden ha tillgång till din personliga information som en del i att assistera Visma med driften av Visma Community och för att hjälpa oss fullfölja de syften som anges ovan. Här finns en lista över Vismas underbiträden som kan ha tillgång till din personliga information per idag. Visma säkrar din data och dina rättigheter genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underbiträden.

Om en tredje part med tillgång till din personliga information är lokaliserad utanför EU/EES, säkrar Visma laglig grund för överföring av data å dina vägnar, genom att använda EU:s standard avtalsklausuler.

Vilken typ av personlig information är synlig för andra?

Personlig information om användare som kommer att vara synlig för andra, och sökbar online och utanför Visma Community, är den bild du väljer att ladda upp, ditt Visma Community användarnamn, datum för registrering samt datum för senaste besök på Visma Community. I tillägg är de inlägg du väljer att publicera på öppna forum, synliga.

Notera att det du aktivt väljer att publicera på Visma Community, så som inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto inaktiveras. Baserat på legitima intressen, behåller Visma dessa inlägg för att kunna tillhandahålla Community support genom att tillgängliggöra dialog med Visma och mellan andra användare. Visma anser inte att detta inkräktar på användarens integritet, då Visma Community bjuder in till frivilliga diskussionsämnen.  Visma ansvarar inte för vad våra kunder eller andra externa personer publicerar på Visma Community.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt till tillgång till din personliga information genom att begära en översikt över vilken personlig information Visma behandlar om dig och du kan ha rätt att flytta informationen.  Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktig personlig information om dig.

Vidare har du rätt att begära radering av din personliga information och rätt att begränsa eller invända mot vår behandling av din personliga information, i enlighet med denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd det här formuläret för sådana förfrågningar. Slutligen har du rätt att göra en anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande vår behandling av din personliga information.

Var kan jag hitta mer information om integritetsskydd i Visma och få kontakt med någon som kan besvara mina frågor?

Du hittar mer information om hur Visma behandlar personlig information på Visma Trust Centre (English).

Om du har frågor kring integritetsskydd på Visma Community, inklusive rätten till tillgång till din personliga information, detaljer om underbiträden, radering eller korrigering av personlig information etc, vänligen kontakta oss genom det här formuläret.

Related pages

Drag