Visma Community

Legal information

Choose which regional language you would like the information in:

Algemene voorwaarden

Wat is Community

Visma Community is een online gemeenschap, door Visma ontwikkeld voor haar klanten en anderen die kennis willen opdoen over de producten en diensten van Visma en relevante professionele informatie willen ontvangen.

Als u actief wilt deelnemen aan de Community, moet u zich registreren als gebruiker. U krijgt dan de gelegenheid om met Visma en gelijkgestemden te communiceren over onze producten, diensten en professionele onderwerpen.

Het doel van Visma is om ervoor te zorgen dat de Community een veilig platform is voor communicatie. Richtlijnen voor Visma Community vindt u hier.


Uw verplichtingen bij het gebruik van Community

Visma Community moet een omgeving zijn voor het ontvangen van belangrijke informatie en het uitwisselen van gebruikerservaringen. Wij willen dat mensen Community gebruiken om hun ervaringen te delen en vragen te stellen die voor hen belangrijk zijn, maar niet ten koste van de andere gebruikers of de integriteit van de gemeenschap. Beleefdheid, goede manieren en respect voor andere leden zijn cruciaal om lid te zijn van Community.

Wanneer u een gebruiker in de Community aanmaakt, zult u

 • Dezelfde naam gebruiken die u dagelijks gebruikt.
 • Nooit uw wachtwoord delen of uw account overdragen aan iemand anders (zonder onze toestemming).
 • Niets schrijven dat illegaal, misleidend, discriminerend of frauduleus is.
 • Geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.
 • Geen telefoonnummers, e-mailadressen, rekeningnummers of andere vertrouwelijke of gevoelige informatie publiceren. Wat u schrijft zal zichtbaar zijn voor andere gebruikers.


Visma's rechten

Visma behoudt zich het recht voor om

 • in sommige gevallen, je bericht te verplaatsen naar een meer geschikt forum in Community
 • inhoud te verwijderen die wordt gedefinieerd als reclame, verkoopbevordering, spam, enz
 • de Community richtlijnen bijwerken
 • ongepaste inhoud te bewerken en verwijderen, en
 • leden te blokkeren als ze de richtlijnen van Visma voor de dienst niet volgen of deze algemene voorwaarden schenden.

Visma behoudt zich voorts het recht voor deze algemene voorwaarden te actualiseren. Visma brengt alleen wijzigingen aan indien dit noodzakelijk is vanwege nieuwe wetgeving, indien de bepalingen niet langer toereikend zijn of indien de bepalingen onvolledig zijn. Visma zal u ten minste 30 dagen voordat wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in de bepalingen van deze algemene voorwaarden hiervan op de hoogte stellen (bijv. per e-mail of via Community), tenzij de wijzigingen het gevolg zijn van een eis in de toepasselijke wetgeving. Dit geeft u de gelegenheid om de wijzigingen te bekijken voordat ze van kracht worden en eventueel de gebruiker te deactiveren indien u de nieuwe algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden.

Als u uw Visma Community-gebruiker wilt deactiveren, stuurt u een e-mail naar [email protected].


Aansprakelijkheid

Visma is niet verantwoordelijk voor wat onze klanten of andere externe personen op het Community-platform publiceren.

Veel van de informatie die u in de Community vindt, is geproduceerd en gepubliceerd door andere leden die geen werknemer van Visma zijn. Veel van Visma's klanten hebben een brede kennis van onze producten, en zij zullen vaak nuttige informatie en antwoorden op uw vragen publiceren. Visma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste adviezen en informatie die worden verstrekt door leden die geen werknemer zijn.


Verwerking van persoonsgegevens

U kunt hier meer lezen over hoe Visma uw persoonlijke informatie in de Community verwerkt.

Persoonlijke informatie over gebruikers die zichtbaar zal zijn voor anderen, en doorzoekbaar online en buiten Community, is de afbeelding die u uploadt, uw Visma Community gebruikersnaam, de datum van registratie en uw laatste bezoek aan Community. Daarnaast zal ook zichtbaar zijn wat u kiest te publiceren in openbare omgevingen.

Let op dat wat u actief publiceert in Community, zoals berichten in het discussieforum, niet zal worden verwijderd, zelfs als uw gebruikersaccount is opgezegd. Op basis van legitieme belangen zal Visma deze berichten bewaren om te voldoen aan de doelstelling om de ondersteuning van de gemeenschap te vergemakkelijken door de dialoog met Visma en tussen gebruikers onderling beschikbaar te stellen. Visma beschouwt dit niet als een inbreuk op de privacy van de gebruikers, aangezien Community vrijwillig academische discussieonderwerpen uitnodigt.

Privacy verklaring

Wat is Community

Visma Community is een online gemeenschap, door Visma ontwikkeld voor haar klanten en anderen die kennis willen opdoen over de producten en diensten van Visma en relevante professionele informatie willen ontvangen.

Als u actief wilt deelnemen aan de Community, moet u zich registreren als gebruiker. U krijgt dan de gelegenheid om met Visma en gelijkgestemden te communiceren over onze producten, diensten en professionele onderwerpen.

Privacy in Community

Als Community gebruiker, waarvoor gebruikt Visma mijn persoonsgegevens?

Als onderdeel van het verstrekken van Community aan u als gebruiker, verwerkt Visma uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u na te komen. Bij de registratie voert u uw naam, e-mail, taal en land in. Als u al in ons contactbestand staat, bijvoorbeeld omdat u een bestaande klant van Visma bent, worden de gegevens waarover wij beschikken gekoppeld aan de gebruiker die u in Community aanmaakt. Dit wordt gedaan om u te voorzien van de juiste toegang en/of gepersonaliseerde inhoud. Sommige delen van de Community zijn gesloten en alleen zichtbaar voor specifieke groepen met bepaalde permissies.

Wanneer u een gebruiker voor Community aanmaakt, kan Visma uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • uw gebruikerstoegang tot Community beheren om onze producten, diensten of professionele inhoud aan u mee te delen;
 • uw gebruikersrelatie met onze producten en diensten beheren;
 • de directe dialoog met Visma en tussen gebruikers van Community te faciliteren;
 • berichten en suggesties van gebruikers te ontvangen, te verwerken en te delen om de producten en diensten van Visma verder te ontwikkelen;
 • een interesseprofiel over u als gebruiker op te bouwen door uw geuite interesses en acties in Community te registreren. Dit profiel vormt, samen met andere informatie die u ons geeft, de basis voor welk type informatie en hoe Visma relevante informatie aan u communiceert, zowel binnen als buiten Community. Voor meer informatie over het opstellen van profielen, uw rechten wanneer Visma profielen opstelt en Vismas gebruik van legitiem belang voor een dergelijke verwerking, zie Visma's privacyverklaring.

Hoe kan ik de informatie beïnvloeden die Visma aan mij wil communiceren?

U kunt uw interesses op elk moment bijwerken of ervoor kiezen geen informatie meer te ontvangen van de Visma Community door naar "Mijn profiel" te gaan en uw instellingen voor meldingen en e-mails te wijzigen. U kunt ook uw e-mailabonnementen bijwerken, uw contactgegevens bewerken en machtigingen beheren als het gaat om de manier waarop Visma uw persoonlijke gegevens verwerkt voor marketing via de Visma-beheertool. Let op dat u toestemming kunt hebben gegeven om informatie te ontvangen van andere Visma-bedrijven, en via andere kanalen dan die welke onder de Visma Community vallen.

Als u uw Visma Community-gebruiker wilt deactiveren, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

Om te voldoen aan de in de bovenstaande opsomming genoemde doeleinden, met inbegrip van het communiceren van informatie die is afgestemd op uw interesseprofiel, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de bedrijven van de Visma-groep die zijn aangesloten bij Community. Daarnaast kunnen onderaannemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens om ons bij te staan bij de werking van Community en ons te helpen bij de verwezenlijking van de in de bovenstaande punten genoemde doelstellingen. Kijk hier voor een overzicht van onderaannemers die vanaf vandaag toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens. Visma beveiligt uw gegevens en rechten door middel van verwerkersovereenkomsten met deze bedrijven.

Indien een derde partij met toegang tot uw persoonsgegevens zich buiten de EU/EER bevindt, zorgt Visma voor afdoende rechtsgronden voor dergelijke internationale doorgiften namens u, zoals door gebruik te maken van de EU-modelclausules.

Welke persoonsgegevens zullen zichtbaar zijn voor anderen?

Persoonlijke informatie over gebruikers die zichtbaar zal zijn voor anderen, en doorzoekbaar online en buiten de Community, is de afbeelding die u uploadt, uw Visma Community gebruikersnaam, de datum van registratie en uw laatste bezoek aan Community. Daarnaast zal ook zichtbaar zijn wat u kiest te publiceren in openbare omgevingen.

Let op dat wat u actief publiceert in Community, zoals berichten in het discussieforum, niet zal worden verwijderd, zelfs als uw gebruikersaccount is opgezegd. Op basis van legitieme belangen zal Visma deze berichten bewaren om te voldoen aan de doelstelling om de ondersteuning van de gemeenschap te vergemakkelijken door de dialoog met Visma en tussen gebruikers onderling beschikbaar te stellen. Visma beschouwt dit niet als een inbreuk op de privacy van de gebruikers, aangezien Community vrijwillig academische discussieonderwerpen uitnodigt.

Visma is niet verantwoordelijk voor wat onze klanten of andere externe mensen schrijven in de online gemeenschap.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens door een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken en u kunt recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om Visma te verzoeken onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren.

Verder hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens, en om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken overeenkomstig deze privacyverklaring of andere dienstspecifieke voorwaarden.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van dit formulier voor het indienen van verzoeken als genoemd in dit onderdeel.

Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Waar kan ik meer informatie vinden over privacy in Visma en hoe kan ik in contact komen met iemand die mijn vragen kan beantwoorden?

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Visma vindt u via Visma Trust Centre (English).

Als u vragen hebt over privacy in de Visma Community, met inbegrip van het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie, gegevens van onderaannemers, verwijdering of correctie van onjuiste informatie, enz., neem dan contact met ons op door dit formulier te gebruiken.

Related pages

Drag