Visma Community

Legal information

Choose which regional language you would like the information in:

Vilkår for bruk

Kort om Community

Visma Community er et nettsamfunn som er utviklet av Visma for kunder og andre som ønsker å få kunnskap om Visma sine produkter og tjenester, samt motta relevant faglig informasjon.

Dersom du vil delta aktivt i Community må du registrere deg som bruker. Da har du mulighet til å kommunisere med Visma og likesinnede brukere om våre produkter, tjenester eller faglige temaer.

Målet til Visma er å sørge for at Community fungerer som en sikker plattform for kommunikasjon for våre brukere. Visma kan derfor opprette regler, redigere og fjerne innhold, samt blokkere medlemmer. Retningslinjer for Visma Community finner du her.


Dine forpliktelser ved bruk av Community

Community skal være en arena for informasjon og erfaringsutveksling. Vi ønsker at folk skal bruke Community til dele sin erfaringer og stille spørsmål, men ikke på bekostning av andres trivsel eller integriteten til fellesskapet. Høflighet, gode manerer og respekt for andre medlemmer er avgjørende for å være medlem i Community.


Når du lager en bruker i Community plikter du derfor å

 • Aldri dele passordet ditt eller overføre kontoen din til noen andre
 • Ikke skrive noe som er ulovlig, villedende, diskriminerende eller uredelig
 • Ikke krenke eller bryte noen andres rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter
 • Ikke publisere telefonnummer, e-postadresser, kontonummer eller annen konfidensiell eller sensitiv informasjon. Det du skriver vil være synlig for andre brukere.


Visma sine rettigheter

Visma forbeholder seg retten til å

 • I enkelte tilfeller flytte ditt innlegg til et mer passende forum
 • Slette innhold som defineres som reklame, salgsoppfordringer, spam, søppelpost eller lignende
 • Oppdatere retningslinjene for bruk av Community
 • Redigere og fjerne upassende innhold, og
 • Blokkere medlemmer dersom de ikke følger Visma sine retningslinjer for tjenesten eller bryter disse avtalevilkårene

Visma forbeholder seg videre retten til å oppdatere disse avtalevilkårene. Visma gjør bare endringer hvis dette er nødvendig i henhold til ny lovgivning, bestemmelsene ikke lenger er tilstrekkelige eller hvis bestemmelsene er ufullstendige. Visma vil varsle deg (f.eks. via e-post eller gjennom Community) minst 30 dager før vi gjør vesentlige endringer i avtalevilkårene, med mindre endringene er noe som kreves etter gjeldende lovgivning. Dette gir deg en mulighet til å gjennomgå endringene før de trer i kraft og eventuelt deaktivere brukeren dersom du ikke vil godta de nye avtalevilkårene.

Dersom du skulle ønske å selv deaktivere brukeren din i Visma Community i sin helhet sender du epost til [email protected].


Ansvar

Visma står ikke ansvarlig for det våre kunder eller andre eksterne personer publiserer i Community.

Mye av informasjonen du finner i Community er produsert og publisert av andre medlemmer som ikke er ansatte i Visma. Mange av Vismas kunder innehar bred kunnskap om våre produkter, og ofte vil de publisere nyttig informasjon og svar på dine spørsmål. Visma kan derimot ikke holdes ansvarlig for ukorrekte råd og informasjon gitt av medlemmer som ikke er ansatte.


Personvern

Du kan lese mer om hvordan Visma behandler dine personopplysninger i Community her.

Personopplysninger om brukere som vil være synlig for andre, og søkbart på nettet i og utenfor Community, er bilde du velger å laste opp, ditt brukernavn i Visma Community, dato for registrering og siste besøk i Community. I tillegg vil det du selv velger å publiserer i åpne områder være synlig for andre brukere.

Merk at det du aktivt har valgt å publisere i Community, for eksempel innlegg i diskusjonsforum, ikke vil bli slettet selv om brukerkontoen din deaktiveres. På bakgrunn av legitime interesser beholder Visma disse innleggene for å oppfylle formålet om å tilrettelegge for support i Community gjennom å tilgjengeliggjøre brukernes dialog med Visma, samt tilgjengeliggjøre dialogen brukerne i mellom. Visma anser ikke dette som inngripende for brukernes personvern, da Community innbyr til frivillige faglige diskusjonstemaer.

Personvernerklæring

Kort om Community

Visma Community er et nettsamfunn som er utviklet av Visma for kunder og andre som ønsker å få kunnskap om Visma sine produkter og tjenester, samt motta relevant faglig informasjon.

Dersom du vil delta aktivt i Community må du registrere deg som bruker. Da har du mulighet til å kommunisere med Visma og likesinnede brukere om våre produkter, tjenester eller faglige temaer.

Personvern i Community

Som bruker i Community, bruker Visma mine personopplysninger til?

For å kunne levere Community til deg som bruker Visma behandler dine personopplysninger for å kunne levere Community til deg og slik sett oppfylle avtalen med deg. Ved registrering oppgir du navn, e-post, språk og land. Dersom du finnes i vår kontaktbase fra før, f.eks fordi du er en eksisterende kunde hos Visma, vil disse eksisterende dataene bli koblet mot brukeren som du oppretter i Community. Dette gjøres for å gi deg riktige tilganger.  Noen områder i Community er lukket og gir kun innsyn for spesifikke grupper.

Når du oppretter en bruker i Community vil Visma bruke dine personopplysninger til følgende formål:

 • administrere din brukertilgang til Community for å kommunisere våre produkter, tjenester eller faglig innhold til deg;
 • administrere ditt brukerforhold til våre produkter og tjenester;
 • legge til rette for direkte dialog med Visma og brukere av Community seg i mellom;
 • motta, behandle og dele innlegg og forslag fra brukere for å videreutvikle Visma sine produkter og tjenester;
 • bygge en interesseprofil om deg som bruker ved å registrere dine utviste interesser og handlinger i Community (profilering). Denne profilen danner sammen med øvrige opplysninger du gir oss grunnlaget for hvilken type og hvordan Visma kommuniserer relevant informasjon til deg, både innenfor og utenfor Community. For mer informasjon om hvordan Visma benytter seg av profilering, hvilke rettigheter du har ved slik profilering og det rettslige grunnlaget for profileringen, se Visma sin personvernerklæring.

Hvordan kan jeg påvirke informasjonen som Visma ønsker å kommunisere til meg?

Du kan når som helst oppdatere dine interesser eller velge å ikke motta mer informasjon fra Visma Community ved å gå til “min profil” og endre dine innstillinger for varsling og epost.Du kan også oppdatere e-post-abonnementet ditt og administrere tillatelser for hvordan Visma håndterer dine personlige data gjennom Vismas Subscription Manager. Merk imidlertid at du kan ha samtykket til å motta informasjon fra andre Visma selskaper, og gjennom andre kanaler, enn det som omfattes av Visma Community.  

Dersom du skulle ønske å deaktivere brukeren din i Visma Community i sin helhet sender du epost til [email protected].

Hvem behandler mine personopplysninger?

For å kunne oppfylle formålene inntatt i kulepunktene over, herunder å kommunisere informasjon til deg som er tilpasset din interesseprofil,  behandles dine personopplysninger av de selskapene i Visma konsernet som er tilsluttet Community. I tillegg vil underleverandører kunne ha tilgang til dine personopplysninger som ledd i at de bistår oss med driften av Community, samt bistår oss med å oppfylle våre formål som opplistet i kulepunktene over. Se her for oversikt over underleverandører som kan ha tilgang til dine personopplysninger per i dag. Visma sikrer dine data og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse.

Der tredjeparter med tilgang til dine personopplysninger er lokalisert utenfor EU/EØS området, vil Visma sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse leverandørene ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder EU Model Clauses.

Hvilke personoplysninger vil være synlig for andre?

Personopplysninger om brukere som vil være synlig for andre, og søkbart på nettet i og utenfor Community, er bilde du velger å laste opp, ditt brukernavn i Visma Community, dato for registrering og siste besøk i Community. I tillegg til det du selv velger å publiserer i åpne områder.

Merk at det du aktivt har valgt å publisere i Community, for eksempel innlegg i diskusjonsforum, ikke vil bli slettet selv om brukerkontoen din deaktiveres. På bakgrunn av legitime interesser beholder Visma disse innleggene for å oppfylle formålet om å tilrettelegge for support i Community gjennom å tilgjengeliggjøre brukernes dialog med Visma, samt tilgjengeliggjøre dialogen brukerne i mellom. Visma anser ikke dette som inngripende for brukernes personvern, da Community innbyr til frivillige faglige diskusjonstemaer.

Visma står ikke ansvarlig for det våre kunder eller andre eksterne personer skriver i nettsamfunnet.

Hva er mine rettigheter?

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Visma korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos Visma på et Visma-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under "din konto" eller "din profil" på det aktuelle Visma-nettstedet eller tjenesten.

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår.

Vennligst bruk dette skjemaet for å komme i kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.

Hvor finner jeg mer informasjon om personvern i Visma og noen som kan svare på spørsmål?

Du finner mer informasjon om Visma sin behandling av personopplysninger på siden om personvern i Visma Trust Centre (English).

Dersom du har spørsmål rundt personvern i Visma Community, herunder retten til innsyn i vår behandling av dine personopplysninger, nærmere informasjon om underleverandører, sletting eller retting av mangelfulle opplysninger etc., ber vi deg kontakte oss via dette skjemaet.

Related pages

Drag